+ 385 1 3705 506

Hrvatski sportski savez gluhih

Maksimirska 51a, 10 000 Zagreb

Telefon + 385 1 3705 506
Telefaks + 385 1 3731 081
Mob.: + 385 91 3452 502

skype: hssgskype
skype: hssgskype1
ooVoo: hss.gluhih
e-pošta: hss.gluhih@gmail.com
Internet: www.hssg.hr
facebook:http://www.facebook.com/HrvatskiSportskiSavezGluhihHssg

Matični broj (MB): 3837181
 Osobni identifikacijski broj (OIB): 59944829246
Žiro račun (HPB) IBAN: HR2523900011100018512

Hrvatski sportski savez gluhih je osnovan 29.02.1992. godine kao nacionalni športski savez koji okuplja športske saveze, društva i klubove gluhih osoba sa područja cijele Hrvatske. Razlozi za osnivanje takvog nacionalnog športskog saveza u okvirima svjetskog športa gluhih bile su obveze gluhih športaša Hrvatske prema Međunarodnom odboru za šport gluhih (Comité International des Sports des Sourds – CISS) gdje smo primljeni 1993. god. na 17. Olimpijskim igrama gluhih u Sofiji, Bugarska. CISS je osnovan 1924. god. a priznat od Međunarodnog Olimpijskog Odbora (International Olympic Committee – IOC) od 1955. god., koji člankom 4. svoga Statuta decidirano traži da punopravnom članicom CISS-a može biti samo Nacionalni športski savez. Nadalje se ta obveza odnosi i na Statut Međunarodnog odbora za šah gluhih (International Committee of Silent Chess – ICSC, osnovan 1949. god.). U okvirima europskog športa gluhih, obveza se odnosi na Europsku športsku organizaciju gluhih (European Deaf Sports Organization – EDSO, osnovana 1983. god.) koja je članica CISS-a (od 2003. IDC).


Hrvatski sportski savez gluhih član je slijedećih međunarodnih i hrvatskih organizacija:

Logo_Deaflympic IDC – International Deaflympics Committee (Međunarodni olimpijski odbor gluhih) – na 38. kongresu CISS-a u Sundwall-u u Švedskoj u veljači 2003. godine donesena je odluka da se naziv krovne međunarodne organizacije za šport gluhih mijenja iz CISS u IDC

logo_ciss CISS – Comité International des Sports des Sourds (Međunarodni odbor za šport gluhih) – osnovana 24.08.1924. g. u Parizu (Francuska), direktna članica IOC (International Olymipic Committee) – MOO (Međunarodni Olimpijski Odbor) od 13.06.1955. g.

logo_edso EDSO – European Deaf Sport Organization (Europska športska organizacija gluhih) – osnovana 07.07.1983. g. u Antibesu (Francuska), direktna članica CISS-a

ICSC_logo ICSC – International Committee of Silent Chess (Međunarodni šahovski odbor gluhih) – osnovan 14.08.1949. g. u Kopenhagenu (Danska), direktna članica F.I.D.E.

hoo_logo HOO – Hrvatski olimpijski odbor – osnovan 10.09.1991. g. u Zagrebu (Hrvatska), direktna članica IOC (International Olympic Committee) – MOO (Međunarodni olimpijski odbor) od 17.01.1992. g.