HSSG

Katalog informacija

Katalog informacija

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski športski savez gluhih.

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama ?

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

    putem pošte na adresu: Maksimirska 51a, 10000 Zagreb,  ili neposredno u uredu HŠSG
    usmeno u uredu HŠSG
    telefaxom na broj : 01/ 370 55 06       
    putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Način pristupa informacijama može biti:

  •     neposredan uvid u informaciju (neposredno pružanje informacije ili neposredan uvid u dokumente
  •     dostavljanjem pisane informacije na adresu podnositelja zahtjeva
  •     preslikom i umnožavanjem dokumenata koji sadrže traženu informaciju podnositelja zahtjeva
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:
 
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu ovdje. OBRAZAC (.pdf - 60 kb)

Katalogom informacija utvrđuje se sistematizirani pregled zbirki informacija koje posjeduje, odnosno kojima raspolaže ili ih nadzire HŠSG, a u svrhu provedbe zakonom utvrđenog prava na pristup informacijama. Više o pravu na pristup informacijama možete vidjeti i na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka - www.azop.hr 

Hrvatski športski savez gluhih raspolaže sljedećim zbirkama podataka odnosno informacija:

Red.
br.
Zbirka podataka Sadržaj podataka
1. Sjednice i skupštine HŠSG dnevni red, materijali, zapisnici
2. Sjednice I.O. HŠSG dnevni red, materijali, zapisnici
3. Akti HŠSG zbirka akata i pravilnika HŠSG
4. Sporazumi i ugovori registar ugovora koje je zaključio HŠSG
5. Tijela HŠSG podaci o tijelima
6. Izbori i imenovanja podaci o osobama izabranim odnosno imenovanim od strane HŠSG
7. Dobitnici priznanja podaci o osobama kojima su dodijeljena javna priznanja
8. Financije proračun, izvješća i godišnji obračun
9. Javna nabava podaci o postupcima i rezultatima javne nabave
10. Razvojni projekti dokumenti o sadržaju projekata, izvješća

 

 

    

 Pravilnici Hrvatskog sportskog saveza gluhih, rujan 2015. godine:

Red.
br.
Zbirka podataka Veličina dokumenta
1. Kodeks ponašanja vrhunskih gluhih sportaša, reprezentativaca, potencijalnih kandidata za reprezentaciju te službenih osoba HSSG (*.pdf - 117) 
2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatskog sportskog saveza gluhih (*.pdf - 95) 
3. Odluka o visini novčanih stegovnih mjera i visini troškova stegovnog postupka (*.pdf - 125) 
4. Pravilnik o uvjetima priređivanja, organizacije i nastupa na domaćim i ostalim natjecanjima HSSG (*.pdf - 157) 
5. Poslovnik o radu Izvršnog odbora Hrvatskog sportskog saveza gluhih (*.pdf - 186) 
6. Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog sportskog saveza gluhih (*.pdf - 115) 
7. Poslovnik o radu Etičke komisije (*.pdf - 142) 
8. Pravilnik o postupku pred Etičkom komisijom Hrvatskog sportskog saveza gluhih (*.pdf - 198) 
9. Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća Hrvatskog sportskog saveza gluhih (*.pdf - 328)  
10. Pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti (*.pdf - 189)  
11. Pravilnik o uvjetima priređivanja, organizacije i nastupa na međunarodnim natjecanjima (*.pdf - 84) 
12. Odluka o predstavnicima Arbitražnog vijeća (*.pdf - 107)  
13. Odluka o predstavnicima Etičke komisije (*.pdf - 107)  
14. Odluka o predstavnicima Stegovne komisije (*.pdf - 104)  
15. Pravilnik o kategorizaciji gluhih sportaša (*.pdf - 309)  

Kontaktirajte nas

Adresa: Maksimirska 51a, Zagreb
tel / fax +385 1 370 55 06
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Website: http://hssg.hr

Designed and powered by:

kopaweb-logo_grey


O nama

HŠSG je osnovan 29.02.1992. godine kao nacionalni športski savez koji okuplja športske klubove i športska društva gluhih osoba sa područja cijele Hrvatske... više..

Povijest

Hrvatski športski savez gluhih je osnovan 29.02.1992. godine u Zagrebu za vrijeme ratnih zbivanja u Hrvatskoj kao nacionalni športski savez... više..

Rezultati

Iz tehničkih razloga molimo Vas da nove rezultate državnih prvenstava trenutno pratite na stranici Zagrebačkog športskog saveza gluhih www.zssg.hr/rezultati.html 

Članovi

Članovima stavljamo na raspolaganje dokumente u PDF formatu... više..